pointer
The Warsaw HUB
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
Rondo Daszyńskiego 2B
mail
Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Office:

Inauguracja Green Hub

Inauguracja Green HUB PL 14.06.2024

Niezależność energetyczna idąca w parze z poszanowaniem środowiska naturalnego, jest największym wyzwaniem dzisiejszej gospodarki. Na rosnące ceny energii, w znacznej mierze składają się opłaty za nośniki energii oraz wciąż zwiększające się koszty oddziaływania na środowisko. Energetyka odnawialna posiada niepodważalne zalety, jednak jej wpływ na ekosystem nie jest całkowicie neutralny. Największym ograniczeniem tych technologii jest brak stabilności wytwarzania energii, aktualny brak możliwości uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej oraz nowe obowiązujące wymagania prawne.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyliśmy unikalny Program „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” realizowany przez podmioty należące do Green HUB PL. Działanie to zapewnia zmniejszenie kosztów zakupu energii, redukcję śladu węglowego, niezależność energetyczną oraz neutralność klimatyczną, poprzez samodzielną produkcję zielonej energii i wodoru, bez ponoszenia kosztów przesyłu i opłat mocowych. Proponowany przez nas model biznesowy pozwala firmom zrezygnować z zakupu czarnej energii, gazu i paliw kopalnych „z zewnątrz” bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Realizowany Program „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych daje całkowitą redukcję kosztów energii minimalnie o 30 – 50 %.

W ramach porozumienia prawnego wielu podmiotów biznesowych został powołany Green HUB PL, który jest centrum biznesowym integrującym w sobie: firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i instytucje otoczenia biznesu w celu tworzenia wspólnej strategii rozwoju w obszarze energetyki oraz innowacyjnych technologii.

Podstawowe cele Green HUB PL – Grupa Energetyczna:

 1. Rozwój Lokalnego Ekosystemu Biznesowego: Wspieranie wzrostu lokalnej gospodarki poprzez tworzenie miejsc pracy, promowanie przedsiębiorczości i dostarczanie wsparcia dla miejscowych firm.
 2. Dostęp do Finansowania: Ułatwienie przedsiębiorcom kontaktu z inwestorami, programami wsparcia finansowego i dotacjami unijnymi.
 3. Zrównoważony Rozwój: Promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wspieranie firm, które dążą do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
 4. Internacjonalizacja Biznesu: Pomaganie firmom w ekspansji na nowe rynki zagraniczne, nawiązywaniu międzynarodowych relacji biznesowych i zdobywaniu nowych klientów.
 5. Wsparcie Innowacji: Tworzenie środowiska, które sprzyja innowacjom, wspiera rozwój nowych pomysłów i technologii.
 6. Edukacja i Rozwój Kompetencji: Organizowanie szkoleń, warsztatów i mentorstwa w celu wspierania rozwoju umiejętności przedsiębiorców oraz pracowników firm działających w HUBie.
 7. Współpraca i Networking: Łączenie przedsiębiorców, startupów oraz firm w celu budowania relacji biznesowych, wymiany doświadczeń i potencjalnej współpracy.
 8. Efektywność Operacyjna: Zapewnienie infrastruktury i usług umożliwiających przedsiębiorcom skupienie się na swoich głównych kompetencjach, zamiast na infrastrukturze czy logistyce.
 9. Cyfryzacja i Technologiczny Postęp: Promowanie wdrożeń technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorców, zwiększając ichbkonkurencyjność.
 10. Tworzenie Ekosystemu Wspierającego Startupy: Zapewnianie infrastruktury, mentorstwa i kapitału dla startupów, aby przyspieszyć ich rozwój i umożliwić osiągnięcie sukcesu na rynku.

Uczestnicy Green Hub PL postanowili wspólnie realizować działania, łącząc cztery podstawowe kierunki biznesowe:

 1. Transformacja Energetyczna
 2. Wodoryzacja Przemysłu
 3. Sztuczna Inteligencja AI
 4. Finansowanie i Dotacje

Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy, przy realizacji projektów inwestycji w ramach Green HUB PL oraz Programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”. Nawiązanie stałej współpracy między nami, pozwoli wypracować długoterminowe relacje biznesowe w obsłudze klientów końcowych. Zachęcamy do udziału w tym unikalnym projekcie oraz do kontaktu z nami, w celu podjęcia wspólnych działań przy „Transformacji Energetycznej Polski”. Spotkanie jest okazją do zintegrowania środowisk pracujących nad powyższymi celami.