KONGRES SMART CITY - POZNAŃ 2014.10.14

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.