SMART CITY / EKOZAKOPANE II 2017.06.26/28

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.

Dzień pierwszy - 26.06.2017r

Dzień drugi - 27.06.2017r

Dzień trzeci - 28.06.2017r