OTWARCIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI - PAP 2016.10.12

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.

Pierwsza platforma współpracy między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (www.investpl.eu) właśnie ruszyła!

 

W dniu 12 października 2016 odbyła się w Warszawie uroczysta konferencja inaugurująca działanie Centrum Obsługi Inwestycji – platformy, która ma na celu przyciągnięcie inwestycji emirackich do Polski oraz zachęcenie polskich przedsiębiorców do współpracy z ZEA i wsparcie współpracy gospodarczej, turystycznej oraz naukowej pomiędzy krajami” – mówił podczas konferencji prasowej ambasador ZEA w Polsce Jego Ekscelencja Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri.

Konferencję otworzyli przemówieniami prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Prezes Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD) oraz przewodniczący Rady Ekspertów COI, Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, Jego Ekscelencja Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri oraz Pan Włodzimierz Kuc, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Powstanie Centrum Obsługi Inwestycji jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Jego główną misją jest tworzenie długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między partnerami. Podczas konferencji Prezes Klastra EEBD – prof. Krzysztof Opolski – przedstawił dziesięć najważniejszych powodów, dla których Polska jest miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie. Wymienił m.in. stały wzrost gospodarczy, bezpieczny i stabilny sektor finansowy, relatywnie młodą i dobrze wykształconą siłę roboczą oraz, zdaniem Opolskiego, jeden z najistotniejszych powodów, umiejętne przyswojenie reguł funkcjonujących w Europie.

Centrum Obsługi Inwestycji odpowiedzialne jest za rozwój projektów o charakterze rządowo-biznesowym. Podczas konferencji przybliżone zostały jego obszary działalności, do których należą:

– wyszukiwanie innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz kompleksowe i profesjonalne wsparcie w ich realizacji,

– ekspansja technologii oraz akceleracja startupów łączących innowacyjne technologie oferowane przez przedsiębiorców z kapitałem leżącym po stronie inwestorów,

– utworzenie sieci współpracy mającej na celu rozwój projektów startupowych i zapewnienie im niezbędnej infrastruktury oraz mentoringu,

– wymiana naukowo – badawcza realizowana we współpracy z jednostkami rządowymi oraz przedstawicielami samorządów terytorialnych,

–  organizacja Misji Gospodarczych – przykładem tego typu działalności może być m.in. Misja Gospodarcza na GITEX Technology Week, współorganizowana z Ministerstwem Nauki, która swym zasięgiem objęła 24 młode lecz posiadające ogromny potencjał firmy technologiczne.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności COI posiada stałą współpracę z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto prowadzi swą działalność m.in. w takich krajach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja, Hiszpania, Belgia, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Stany Zjednoczone, Katar, Arabia Saudyjska, Indie, Chiny oraz inne.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Emirates Airlines, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz przedstawiciele organów administracji publicznej.

Dziękujemy za przybycie!

Organizatorzy:

– Emirates & Europe Business Development Cluster –  www.eebd.eu

– Centrum Obsługi Inwestycji – www.investpl.eu