WIZYTA DELEGACJI ZE ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH WE WROCŁAWIU 2016.12.06/07

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.

Wizyta delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich we Wrocławiu w celu omówienia kluczowych kwestii dla rozwoju wymiany turystycznej między Polską a Emiratami. 6-7 grudnia 2016 r.

Emirates & Europe Business Development Cluster oraz Ambasada ZEA w Polsce byli organizatorami wizyty przedstawicieli ZEA we Wrocławiu, która odbyła się 6-7 grudnia 2016 r. Celem rozmów było m.in. omówienie uruchomienia większej ilości połączeń lotniczych między ZEA a Polską w celu intensyfikacji przepływu turystów. Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkań była wymiana turystyczna oraz kulturowa pomiędzy Polską a ZEA. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu Szardży: J.E. Szejk Fahim Bin Sultan Al-Qasimi oraz J.E. Szejk Majid Bin Abdalla Al-Qasimi. Ponadto w spotkaniach uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych miasta Wrocław, Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich – J.E. Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri, Wiceprezes Emirates & Europe Business Development Cluster oraz tłumacz – Pan Nebras Al Masny.

Podczas dwóch dni wizyty przedstawiciele ZEA mieli okazję zapoznać się z niezwykłą architekturą miasta. Odbyli również owocne rozmowy m.in. z władzami administracyjnymi, przedstawicielami linii lotniczych, podmiotów naukowo-badawczych oraz organizacji zajmujących się promocją regionu. Wszystkie spotkania przyczyniały się do zacieśniania relacji pomiędzy państwami i umacniania planów prowadzących do intensyfikacji ruchu turystycznego.

EEBD pełni istotną rolę we wspomaganiu rozwoju wymiany turystycznej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Polska posiada wyjątkowe walory turystyczne. Oferuje niezwykle zróżnicowane środowisko naturalne m.in. zielony obszar Mazowsza, gdzie prężnie rozwija się turystyka wodna, posiadamy także dostęp do malowniczych gór jak i do morza. Polska stała się również ważnym ośrodkiem dla turystyki medycznej na świecie przyciągając odwiedzających m.in. wysoką jakością zabiegów, szeroką dostępnością uzdrowisk oraz bogactwem złóż termalnych. Równie atrakcyjna turystycznie jest Szardża, która jest trzecim co do wielkości miastem w Emiratach. W 2014 roku została ogłoszona Stolicą Turystyki Arabskiej przez radę arabskich ministrów turystyki. Położona na Półwyspie Arabskich nad Zatoką Perską, może poszczycić się wyjątkowymi obiektami pokazującymi wielowiekowe dziedzictwo tj. Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne czy Muzeum Cywilizacji Islamskiej.

Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), współorganizator wizyty, jest podmiotem, którego podstawowym obszarem działalności są projekty biznesowe oraz finansowanie inwestycji, zapewnianie kapitału międzynarodowego z Europy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klaster wspiera inicjatywy mające na celu wzrost liczby inwestycji międzynarodowych oraz rozwój handlu na linii Europa – ZEA. Zajmuje się również organizacją wydarzeń popularyzujących partnerstwo europejsko-emirackie, np. Emirates & Europe Economic Forum.

Organizatorzy:

Emirates & Europe Business Development Cluster – www.eebd.eu

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce