Samochody przyszłości - prezentacja na Politechnice Warszawskiej z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 2011.07

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.