GITEX MISJA GOSPODARCZA 2016.10.15/21

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.

PODSUMOWANIE MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGI GITEX TECHNOLOGY WEEK

15-21 PAŹDZIERNIKA 2016, DUBAI WORLD TRADE CENTER

Inicjatorem oraz organizatorem misji gospodarczej do Dubaju na GITEX Technology Week, która odbyła się w dniach 15-21 października 2016 r. było Centrum Obsługi Inwestycji oraz Emirates & Europe Business Development Cluster. Ideą organizowanej misji była prezentacja polskiego potencjału technologicznego, promocja regionów partnerskich oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami z regionu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W wydarzeniu udział wzięły łącznie 33 osoby, w tym przedstawiciele polskich startupów, licznych instytucji rządowych oraz jednostek naukowo-badawczych w tym  m.in.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zgodnie z założeniami podczas misji realizowane były równolegle dwie agendy pobytu w Dubaju, adresowane do przedsiębiorców, władz samorządowych oraz jednostek naukowo-badawczych. Program misji skierowanej do młodych przedsiębiorców obejmował zwiedzanie targów i spotkania z wybranymi wystawcami, klastrami oraz udział w szeregu warsztatów. Uczestnicy prezentowali swoje rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej, usług IT, nowoczesnego budownictwa, żywienia i medycyny, energii odnawialnej, rolnictwa i produkcji zwierzęcej, obronności, transportu i logistyki oraz edukacji. Natomiast przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek naukowo-badawczych odbyli liczne spotkania, w tym z Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, P. Robertem Rostkiem oraz przedstawicielami jednostek państwowych ZEA.

GITEX jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Targi te co roku gromadzą inwestorów i przedsiębiorców z całego świata, umożliwiając wymianę najnowszych technologii oraz wdrożenie interesujących i innowacyjnych startupów. W tegorocznej, już 36 edycji GITEX zapoczątkowany został największy na świecie rozwój startupów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 krajów aby wymienić się cennymi doświadczeniami, zaprezentować swój projekt i zabezpieczyć jego finansowanie oraz pozyskać nowy rynek zbytu poprzez możliwość nawiązania kontaktów z ponad 400 inwestorami z realną siłą nabywczą.

Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi cieszyło się polskie stoisko, które było największym stanowiskiem państw europejskich na tegorocznych targach GITEX i jednocześnie debiutem polskich przedstawicieli na tym wydarzeniu.

W ramach misji na targi GITEX Technology Week 2016 osiągnięte zostały następujące cele:

  • Promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej na arenie międzynarodowej,
  • Wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez pozyskanie partnerów dla startupów i przedsiębiorców na realizację najciekawszych projektów,
  • Ułatwienie polskim przedsiębiorcom startu i rozwoju biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
  • Szerzenie informacji dotyczących innowacyjnych i nowatorskich technologii,
  • Prezentacja idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego,
  • Promocja partnerskich relacji pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
  • Budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami biznesu z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – ZEA.

Organizatorzy:

Emirates & Europe Business Development Cluster – www.eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji – www.investpl.eu