FORUM EEBD 2017 – NOTATKA PRASOWA

W dniu 24 października 2017 w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się druga edycja Europe & Emirates Economic Forum – Innowacja szansą na rozwój gospodarczy, której organizatorami byli: Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu), European Green Technology Alliance Cluster (www.egta.eifund.eu) oraz Investment Service Center S.A.( www.investpl.eu)

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.

Forum EEBD 24.10.17 druga edycja Part 1

Forum EEBD 24.10.17 druga edycja Part 2

Forum EEBD 24.10.17 druga edycja Part 3

Forum EEBD 24.10.17 druga edycja Part 4 - GALA

Europe & Emirates Economic Forum

W dniu 24 października 2017 w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się druga edycja Europe & Emirates Economic Forum – Innowacja szansą na rozwój gospodarczy, której organizatorami byli: Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu), European Green Technology Alliance Cluster (www.egta.eifund.eu) oraz Investment Service Center S.A.( www.investpl.eu)

Forum było okazją do wzmocnienia współpracy gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacji walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Tematem przewodnim imprezy było nawiązywanie relacji inwestycyjno-biznesowych pomiędzy administracjami rządowymi, przedsiębiorcami i środowiskami naukowymi.

W Forum wzięło udział wielu przedstawicieli najważniejszych agencji rządowych z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, instytucji gospodarczych, finansowych, ośrodków naukowych, a także samorządowców i przedsiębiorców.

Ambasador ZEA w Polsce J.E Yousif Eisa Bin Hassan Al. Sabri oraz Ayesha AlKobaisi, Dyrektor Organizacji Międzynarodowych w Ministerstwie Ekonomii ZEA podsumowali efekty dotychczasowej współpracy w relacjach między obu państwami. Swoimi doświadczeniami podzielili się również przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Forum zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele Ambasady z Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Gruzji, Bułgarii, Hiszpanii, Algierii, Tunezji oraz Iraku.

W bogatym programie Forum podczas zorganizowanych paneli dyskusyjnych poruszone zostały tematy związane z: transferem nowoczesnych technologii, rozwojem elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, a także rozbudowy infrastruktury i dalszego ożywienia wymiany handlowej między Polska i ZEA.

Ponadto podczas wydarzenia podpisane zostały umowy w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej polsko-gruzińskiej. Podpisano również oficjalną umowę o współpracy między Investment Service Center- Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD).

W czasie uroczystej gali kończącej „Europe & Emirates Economic Forum – Innowacja szansą na rozwój gospodarczy”, ogłoszono finalistów konkursu „Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards 2017”. Statuetki laureatom wręczyli: Juan Davi Ferrer – Prezes Klastra Emirates & Europe Business
Development oraz dr inż. Jerzy Matraszek – Przewodniczący Kapituły Konkursu. Nagrody w 7 kategoriach otrzymali:

  • Innowacyjny Start-up – Hyper Poland
  • Innowacyjna Kobieta – Sylwia Ładzińska
  • Innowacyjne Przedsiębiorstwo – Fibar Group
  • Innowacyjny Przedsiębiorca – Marian Różewicki
  • Innowacyjne Miasto – Urząd Miasta Rzeszów
  • Innowacyjna Gmina – Gmina Kazimierza Wielka
  • Innowacyjny Urząd Marszałkowski – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń

Nagrodę główną w konkursie, którą był wyjazd do parku technologicznego w ZEA i podjęcie współpracy z emirackim środowiskiem naukowym i przemysłowym otrzymał Pan Krzysztof Tabiszewski – CEO Hyper Poland.

W tym roku zostały również przyznane cztery nagrody specjalne za szczególny wkład w rozwój danego kraju, które otrzymali: Aisha AlKubaisi – Dyrektor Organizacji Międzynarodowych w Ministerstwie Ekonomii ZEA, George Zviadadze – Prezes Georgian Innovation and Technology Agency (Gruzja), Gennadii Zubko – Wicepremier, Minister Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy oraz profesor Włodzimierz Choromański – Prezes Klastra Green Cars (Polska). Ponadto Profesor Choromański otrzymał nagrodę główną, którą był bilet lotniczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Fundatorem nagrody głównej były linie Emirates, które na Forum reprezentował Pan Maciej Pyrka.

Forum stanowiło niezwykłą okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski, krajów europejskich oraz ZEA.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, jak również zdjęcia i filmy z imprezy można znaleźć na stronie https://forumid.org/