KONGRES SMART CITY - GDYNIA 2014.07.03

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła „https://forumid.org/„.